HappyToHelp behandlar dina personuppgifter som du lämnar i enlighet med GDPR. Detta för att du som besökare ska känna dig trygg med hur vi hanterar uppgifter om dig.

 

Uppgifterna samlas in genom att du bokar tid. HappyToHelp kommer att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte och då per telefon och e-post. Vi sparar följande uppgifter: E-postadress, telefonnummer samt för- och efternamn. Inga uppgifter om dig lämnas vidare till tredje part.

 

HappyToHelp korrigerar dina felaktiga uppgifter, raderar och avregistrerar dina uppgifter om så önskas. HappyToHelp uppdaterar dina register kontinuerligt.

 

Registret över våra kunder administreras och garanteras av HappyToHelp.

 

Har du frågor eller undrar över något kring denna policy ber vi dig att maila oss på gdpr@happytohelp.se.

 

Policyn är senast uppdaterad den 2 oktober 2022.

 

HappyToHelp behandlar dina personuppgifter som du lämnar under Seniormässan (mellan den 4-6 oktober 2022) i enlighet med GDPR. Detta för att du som besökare ska känna dig trygg med hur vi hanterar uppgifter om dig.

 

Uppgifterna samlas in genom att du fyller i formuläret. HappyToHelp kommer att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte och då per telefon och e-post. Vi sparar följande uppgifter: E-postadress, telefonnummer samt för- och efternamn. Inga uppgifter om dig lämnas vidare till tredje part.

 

HappyToHelp korrigerar dina felaktiga uppgifter, raderar och avregistrerar dina uppgifter om så önskas. HappyToHelp uppdaterar dina register kontinuerligt.

 

Registret över våra kunder administreras och garanteras av HappyToHelp.

 

Har du frågor eller undrar över något kring denna policy ber vi dig att maila oss på gdpr@happytohelp.se.

 

Policyn är senast uppdaterad den 2 oktober 2022.

Tillägg för Seniormässan mellan den 4-6 oktober