"Om vi kan tillgodose den stora tekniska kompetens som många yngre besitter idag och samtidigt frambringa en trygghet för mindre tekniskt lagda personer, då har vi kommit långt."
Arbetet på happyToHelp
Börja i ett team och bidra med ny inspiration.
Upptäck hur du kan göra skillnad. Visa våra arbetsområden, arbetsplatser världen över och möjligheter för studenter.
Ta reda på mer