top of page

Digitala Hemmakontoret

Skapa rätt förutsättningar för en effektivare arbetsdag.

Digitala Hemmakontoret

Från halv till helhetslösning.

Hemmet har för många blivit den nya arbetsplatsen. Datorn, paddan och mobilen används både för arbete och privat bruk. Vi hjälper dig att installera din digitala arbetsplats och har passande nog valt att kalla den här tjänsten för det Digitala Hemmakontoret.

Välkommen hit!
Tjänst 1

Smidig åtkomst -
när och var du vill.

Molnet är den naturliga lagringsplatsen för allt vårt digitala material – privat som arbetsrelaterat. Vi hjälper dig att nyttja den smidiga lagringstjänsten optimalt så att du lätt kommer åt allt ditt sparade material för det specifika ärendet - oavsett Apple-enhet, vart du än befinner dig och när som helst på dygnet.

shield-2.png

"Det är mycket säkrare att spara data i molnet än lokalt som i traditionella IT-lösningar. Detta eftersom drift, övervakning och säkerhet tas om hand av en professionell leverantör. Dessutom [...] minimeras det manuella arbetet, därigenom blir lösningen mer säker och effektiv."

Säger Daniel Hellqvist, projektledare på Visma Sverige (hämtat 29/7-2023)

Ordning och reda
på alla dina enheter.

Med det Digitala Hemmakontoret skapar du struktur, ordning och reda. Vi hjälper dig med grundarbetet så att du slipper sortera, gå igenom, fördela och rensa bland mappar, filer, bilder och dokument. Vi ordnar dessutom så att det blir lika på alla dina Apple-enheter. Din insats blir att verifiera att allt blir enligt dina önskemål.

network-2.png

Vill du att andra ska kunna lägga till innehåll i dina mappar går det att ordna på ett smidigt sätt för alla.

Flera Apple-ID:n på en och samma dator.

Digitala Hemmakontoret är en 2 i 1 – lösning. Arbete och privatliv i samma Apple-enhet men ändå åtskilda. Lösningen är separata Apple-ID:n med varsitt tillhörande konto/användarprofil som enkelt går att växla mellan. Vi hjälper dig att installera lösningen på din Mac-dator.

team.png

Delar ni dator inom familjen är det nästan alltid bäst att se till så alla får sitt eget konto. Då är det mindre risk att ni förstör varandras inställningar och dokument av misstag.

Din data är din.
Inte hackarens.

I ditt digitala hemmakontor hanterar du känslig arbetsrelaterad digital information. Då är det viktigt att du ser till att din IT-säkerhet är bra, alltid uppdaterad och tillförlitlig. Med rätt säkerhetsprogram försvårar du för hackare att komma åt din information och förstöra den. Du gör det även svårare för hackaren att använda dig som språngbräda in i andras IT-system.

UltraSafe Solutions
UltraSafe Solutions

Med vår säkerhetslösning UltraSafe kontaktar vi dig om något avvikande synts till i din dator, likt den funktion ett traditionellt hemlarm fyller.

En förutsättning för att kunna möta den nya hotbilden är förmågan att identifiera och åtgärda sårbarheter i IT-systemen.

UltraSafe Solutions

En förebyggande åtgärd är att se över vilka appar du har och ta bort de som du inte använder. På så sätt stänger du flera dörrar som tidigare stått öppna och varit en möjlig ingång för hackaren.

UltraSafe Solutions bygger på ett samarbete mellan HappyToHelp och cybersäkerhetsbolagen eCiceron och WithSecure.

Vinn mycket på smarta funktioner.

Med det Digitala Hemmakontoret kommer tjänster som scanning och elektroniska signaturer, möjlighet till att skriva ut samt kopiera, skrivskydda dokument, dela filer och mappar med andra samt ändra filtyp och filstorlek. Vi lär dig hur du på ett enkelt sätt hanterar dessa användbara funktioner och på så gång värnar om naturen, håller kostnaderna nere och sparar tid.

add-button.png

Består dokumentet som du vill scanna av flera sidor går det enkelt att lägga till dessa i samma inscanning.

Gå in i möten.
Väl förberedd.

Med det Digitala Hemmakontoret skapar du med enkelhet Digitala mötesplatser – både privat och för affärerna. Zoom och Teams är två välkända mötesverktyg och dessa hjälper vi dig att installera och säkerställa att de fungerar. TeamViewer är ytterligare en mötesplats och kan ses som din externa IT-avdelning. HappyToHelp är din externa IT-support som gärna träffar dig via TeamViewer när det ditt digitala Hemmakontor behöver en extra snabb lösning, vart i världen du än befinner dig.

Mail in. Mail ut.
Utan korrupt slut.

I det Digitala Hemmakontor hanterar du fler mailkonton – både för den personliga e-posten samt för det arbetsrelaterade e-posten. Vi hjälper dig att lägga till de olika mailadresserna och säkerställer att du kan skicka och ta emot dina mail i alla dina Apple-enheter.

write.png

Många använder sig av förskrivna signaturer som automatiskt läggs till i varje mail du skriver. Vill du också ha det så fixar vi det.

På ditt sätt.
I din egen takt.

Support i hemmet

1272:- per påbörjad timme (exklusive moms)

Support på distans

236:- per påbörjad 10-minutersintervall (exklusive moms)

*Priserna som visas på just denna sida är avsedda för företag och är därför exklusive moms och RUT.

bottom of page