top of page
lock-4.png

UltraSafe Solutions

Bra för dig. Inget vidare för hackaren.

UltraSafe Solutions är en rad lösningar som tillsammans stärker och förbättrar din cybersäkerhet och IT-hygien, något som gör det betydligt svårare för objudna gäster att komma åt dig och andra i ditt kontaktnätverk.

Fästpunkt 1

Företag utsätts för angrepp var 11:e sekund enligt nya siffror från Europaparlamentet.

Angreppen kan vara svåra att upptäcka, inte minst för den som står helt oskyddad.

Intrången behöver upptäckas i tid innan det är försent och hoten börjar dyka upp.

Det räcker med ett enkelt klick för att bli av med känslig och personlig information.

Kriminella stjäl information för att sedan öppna kreditkort och ta lån i ditt namn, helt utan din vetskap.

Ett intrång kan ske närsomhelst och om skydd saknas, ta uppemot 750 dagar innan det upptäcks.

IP-adresser

Din IP-adress kan bli direkt härledd till dig och med enkla verktyg visa vem du är och avslöja var du befinner dig.

network-2.png

Basstationer

Basstationer lagrar information om hur du förflyttar dig samt vika du umgås och kan kopplas ihop med.

internet.png
light-on.png

Wi-Fi-nätverk

Tips #1

Med hjälp av ett Wi-Fi kan hackaren enkelt manipulera din kommunikation och lyckas ta kontrollen över din utrustning utan att du märker av det. 

Vi bör av den anledningen alltid betrakta Wi-Fi-nätverk, i synnerhet offentliga men även lösenordsskyddade nätverk som direkt potentiella hot.   

shield.png

Ett starkt och bra skydd ...

Vi behöver begränsa vad en eventuell fientligt inställd aktör kan få reda på om dig och din verksamhet, familj och vänner.

warning.png

... minskar risken för intrång

Du och andra företagare är bara ett klick ifrån att bli av med säkerhetsklassad företagsinformation.

En förutsättning för att kunna möta den nya hotbilden är förmågan att identifiera och åtgärda sårbarheter i IT-systemen, och samtidigt ha kapacitet att snabbt kunna detektera och hantera incidenter när intrång väl inträffar. Detta är möjligt tack vare...

Bemannat incidentresponsteam från

f6549234-bdac-466c-8c5c-718f578e83fa.png

Mjukvara med artificiell intelligens från

Teknisk support och vägledning från

Skadliga virus.
Spionprogram.
Utbrett nätfiske.

Lösensummor.
Identitetsstölder.
Massiva förluster.

Bara för pengar.

UltraSafe Original

Bemannad systemövervakning 24/7 i kombination med artificiell intelligens från ett av marknadens mest avancerade antivirusprogram. Med personlig rådgivning när och var du vill.

Från 349 kronor i månaden med seniorrabatt

Arbeta flitigt.
Och säkert.

f0301483f7d6ac46dac11c947cb5b370.png

Med hjälp av AI och mänsklig expertis har vi lyckats förkorta tiden mellan det att ett intrång sker och att det upptäcks. 

target.png
warning.png

Vi kontaktar dig om det är något.

Avvikande beteenden i din dator triggar igång larm hos vår larmcentral. Tycks larmet vara äkta kontaktar vi dig enligt en avtalad incidentresponsplan.

battery.png

Fullt kompatibel

Hög säkerhet som
håller låg profil.

Programvaran försämrar varken  prestandan eller batteritiden.

shield.png

Ingen har insyn

Integritetsskydd

Programvaran kan inte utläsa vad som sparas eller skrivs, utan tittar enbart på hur, var och varför saker och ting sker på sättet de gör i din dator.

news.png

Omvärldsbevakning

Fortsätt med ditt.
Vi håller utkik.

Genom att ständigt hålla oss uppdaterade om vilka metoder som används för att tränga sig in i en dator, kan vi med omedelbar verkan täppa till eventuella gap i din säkerhet som vi bedömmer utgör en säkerhetsrisk.

telephone.png

UltraSafe mini

Hör av dig när något känns fel.

Med UltraSafe mini har du alltid någon att kontakta vid misstanke om försök till bedrägeri eller dataintrång. 

Småföretag löper störst risk

Uttalanden

"Det som ”alla” företag fruktar är ransomware (...) eftersom det kan lamslå en hel organisation och göra stor skada."

Dagens Industri

Hämtat 2022-11-16

"Företag bär den tunga bördan i dagsläget. De måste se till att cyberattacken inte sker lika lätt och måste ha en plan ifall sker."

Freja eID

Hämtat 2023-03-18

 Två tredjedelar av Sveriges dryga 1,6 miljoner företag  blev utsatta för minst ett cyberangrepp under det senaste året. Närmare 70% av dessa är småföretag vars sårbarheter hackaren kände till och utnyttjade. Genom att täppa till svaga punkter i er IT-säkerhet gör ni arbetet avsevärt svårare för de kriminella.  

padlock.png

UltraSafe Soultions.
Ju fler desto säkrare.

Planerna nedan går att skräddarsy utifrån dina eller din organisations behov och användningsområden. 

UltraSafe Original

349:- i månaden (inkl. moms) med seniorrabatt inräknad

UltraSafe kombinerar bemannad systemövervakning 24/7 med artificiell intelligens från ett av marknadens mest avancerade antivirusprogram och förkortar tiden mellan det att ett intrång sker och att det upptäcks. 

UltraSafe mini

295:- per påbörjad kvart (inkl. moms)

Idag sker fler bedrägerier än någonsin tidigare. Med UltraSafe mini har du alltid någon att ringa vid misstanke och behov av rådgivning. Mini äger rum på distans, antingen över telefon eller FaceTime och debiteras innan samtalet avslutas.

UltraSafe Business

Pris enligt överenskommelse

Med Business Solutions erbjuder HappyToHelp ett heltäckande koncept för ert företag. Med fokus på teknisk support och cybersäkerhet tillgodoser vi hela er organisations behov med skräddarsydda lösningar, så att arbetet kan fortgå obehindrat. 

bottom of page