top of page

För att du är minst lika viktigt för oss som vi är för dig.

På Apple jobbar du med andra som delar dina intressen. Här tar verksamheten hand om expertisen. Här uppmuntras mod och nytänkande så att du inspireras till stordåd i arbetet vi utför tillsammans.

Citat-inledning

Så här arbetar vi

Apples mest hållbara design kan vara Apple i sig.

På Apple innebär samarbete så mycket mer än att bara jobba tillsammans – det handlar om samverkan genom livliga diskussioner. Retail, hårdvara och marknadsföring fokuserar på olika saker men delar samma principer om respektfulla och öppna diskussioner: vi förespråkar idéer, utmanar åsikter och bygger vidare på varandras tankegångar för att landa i den bästa lösningen.

 

Tvärfunktionella samarbeten är jätteviktiga eftersom inget team på egen hand har ansvar för en produkt eller tjänst. Dussintals specialiserade team kan vara involverade i att ta fram en enda viktig komponent i en ny produkt. Varje team delar ändå samma mål – att skapa en suverän användarupplevelse.

3956581354.jpg

"På Apple jobbar du med andra som delar dina intressen. Här tar verksamheten hand om expertisen. Här uppmuntras mod och nytänkande så att du inspireras till stordåd i arbetet vi utför tillsammans."

Samuel Narrowe, VD.
2022-02-16

Så här arbetar vi

Lysande idéer tål att synas. Onekligen.

Innovation

Innovationen flödar när experterna får bestämma.

På Apple innebär samarbete så mycket mer än att bara jobba tillsammans – det handlar om samverkan genom livliga diskussioner. Retail, hårdvara och marknadsföring fokuserar på olika saker men delar samma principer om respektfulla och öppna diskussioner: vi förespråkar idéer, utmanar åsikter och bygger vidare på varandras tankegångar för att landa i den bästa lösningen.

 

Tvärfunktionella samarbeten är jätteviktiga eftersom inget team på egen hand har ansvar för en produkt eller tjänst. Dussintals specialiserade team kan vara involverade i att ta fram en enda viktig komponent i en ny produkt. Varje team delar ändå samma mål – att skapa en suverän användarupplevelse.

1.jpg.webp

"På Apple jobbar du med andra som delar dina intressen. Här tar verksamheten hand om expertisen. Här uppmuntras mod och nytänkande så att du inspireras till stordåd i arbetet vi utför tillsammans."

Innovation

Innovationen flödar när experterna får bestämma.

På Apple jobbar du med andra som delar dina intressen. Här tar verksamheten hand om expertisen. Här uppmuntras mod och nytänkande så att du inspireras till stordåd i arbetet vi utför tillsammans.

Innovationen flödar när experterna får bestämma.

bottom of page